gaslozewoningen

gratis tips hoe maak ik mijn woning gasloosDit zijn de algemene voorwaarden

Artikel 1

Op de betrekkingen tussen de beheerder van een startpagina bij begintgoed.nl is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Artikel 2

De beheerder van een startpagina bij begintgoed.nl dient zich aan de regels en algemene voorwaarden te houden.

begintgoed.nl behoudt zich het recht om aanvullende regels op te stellen die bekend worden gemaakt via een

evt nieuwsbrief van begintgoed.nl. begintgoed.nl zal uitsluitend in uitzonderlijke situaties gebruik maken van deze bevoegdheid.

Artikel 3

De beheerder van een startpagina bij begintgoed.nl heeft het recht om met inachtneming van de regels en algemene voorwaarden de startpagina naar

eigen inzicht te beheren, promoten en exploiteren. Een startpagina blijft echter eigendom van begintgoed.nl.

Artikel 4

Na registratie van een startpagina op begintgoed.nl zal de beheerder van de startpagina maximaal een keer per maand de nieuwsbrief van

begintgoed.nl ontvangen. (dit is nog niet van toepassing)

Artikel 5

begintgoed.nl heeft het recht zonder opgaaf van redenen een startpagina zelf te bewerken of te verwijderen. begintgoed.nl zal deze sanctie echter

nooit toepassen als de startpagina aan de regels en algemene voorwaarden voldoet.

Artikel 6

De beheerder van een startpagina bij begintgoed.nl dient de pagina binnen 1 maand na aanmelding volgens de regels en algemene voorwaarden online te

zetten. begintgoed.nl heeft het recht om de gereserveerde naam na deze termijn weer vrij te geven.

Artikel 7

Een startpagina bij begintgoed.nl dient minimaal 24 linken te bevatten.

Artikel 8

Opgeslagen pagina's met minder dan 24 linken worden na 30 dagen automatch verwijderd.

Artikel 9

De beheerder mag een onbeperkt aantal pagina's aanmaken. Het is echter niet toegestaan om dezelfde inhoud op verschillende pagina's te

plaatsen. Vrijwel identieke pagina?s zullen worden verwijderd.

Artikel 10

Op begintgoed.nl mag de beheerder zoveel commerciele linken plaatsen als het partnerprogramma zelf toestaat. Let op: voor google adsense, geldt

maximaal 2 adsense blokken.

Artikel 11

De beheerder van een startpagina is altijd zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de betreffende pagina. begintgoed.nl draagt hier geen enkele

verantwoordelijkheid voor.

Artikel 12

Bij begintgoed.nl zijn 18+ paginas niet toegestaan

Artikel 13

De beheerder zal op de startpagina geen link plaatsen die inbreuk maakt op de rechten van derden of die in strijd is met de Nederlandse wet en

regelgeving. Hieronder volgt een opsomming van onderwerpen die in ieder geval verboden zijn. Het is ook verboden om linken te plaatsen naar

sites met onderstaande onderwerpen. racistische of discriminerende onderwerpen illegale mp3/torrent serials cracks

Artikel 14

Het versturen van SPAM als beheerder van een startpagina van begintgoed.nl is verboden.

Artikel 15

De persoonsgegevens (waaronder de emailadres) die door de beheerder van een startpagina worden verstrekt zullen nooit aan derden worden

doorgegeven, tenzij begintgoed.nl daartoe wettelijk verplicht wordt.